Nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, Viện Đại học Mở Hà Nội không ngừng duy trì, phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học trên thế giới.

Viện có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học của các nước như: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Úc, Vương Quốc Anh, Canada, Nga,… đặc biệt là các trường đại học Mở, đại học Từ xa.