Tên / Số / ký hiệu : DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017
Về việc / trích yếu

DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Ngày ban hành 11/03/2019
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Phòng NCKH & HTQT
Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Viện ĐH Mở Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 124 | Đã tải: 8
Nội dung chi tiết
DANH MỤC CÁ TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017