Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022

Đăng lúc: Thứ ba - 16/02/2021 21:42 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Kính gửi: Các đơn vị, các nhóm nghiên cứu thuộc Trường,

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-BGDĐT ngày 5/2/2021 về việc giao số lượng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 và Công văn số 562/BGDĐT-KHCNMT ngày 8/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022, thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng QLKH&ĐN yêu cầu trưởng các đơn vị, trưởng các nhóm nghiên cứu tổ chức xây dựng đề xuất đề tài cấp Bộ thực hiện từ năm 2022 với các yêu cầu sau:
 1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm:
              - Phiếu đề xuất đề tài của Đơn vị/ Nhóm nghiên cứu (theo phụ lục 1);
              - Danh mục tổng hợp đề xuất (theo phụ lục 2).
   2. Thời hạn gửi đề xuất: Trước 17 giờ 00 ngày 23 tháng 2 năm 2021.
  3. Nơi nhận hồ sơ đề xuất:
           - 01 bản in có chữ ký của trưởng đơn vị hoặc trưởng nhóm nghiên cứu gửi phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại (phòng B 2.6).
           - Bản điện tử gửi qua email: nckh-htqt@hou.edu.vn;
            - Dữ liệu cập nhật vào link: (Gửi kèm Email)
Lưu ý: các đơn vị đề xuất đề tài cấp Bộ theo 4 nhóm:
+ Nhóm 1: Các đề tài thuộc các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt, bao gồm: chương trình phát triển Toán học, chương trình phát triển Vật lý, chương trình 562 ( Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất, Khoa học biển);
+ Nhóm 2: Các đề tài cấp Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn và giáo dục;
+ Nhóm 3: Đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa;
+ Nhóm 4: Đề tài có cam kết rõ ràng về kính phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% tổng kinh phí.
Mọi chi tiết liên hệ phòng QLKH&ĐN (bà Đỗ Thị Uyển: 0988069061).
            Trân trọng cảm ơn.

            TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QLKH&ĐN
                 (đã ký)             Phạm Thị Tâm

Tải mẫu phiếu đề xuất tại đây
Link cập nhật dữ liệu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14AR5jLhyzLQT8eiPR7oZ3B8MvRt-2_19/edit#gid=193663067

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết