QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH CẤP VIỆN 2018-2019

Đăng lúc: 13-05-2018 08:47:55 PM | Đã xem: 4409 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên , Cấp Viện , Hội nghị, hội thảo
Thông báo triển khai đánh giá đề tài NCKH sinh viên 2017-2018

Thông báo triển khai đánh giá đề tài NCKH sinh viên 2017-2018

Thông báo triển khai đánh giá đề tài NCKH sinh viên 2017-2018

Đăng lúc: 08-04-2018 10:52:46 PM | Đã xem: 2303 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên

Các biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo tổng kết NCKH

Các biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo tổng kết NCKH

Đăng lúc: 29-05-2017 12:44:30 AM | Đã xem: 2563 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên
Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 - 2017

Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 - 2017

Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016 - 2017

Đăng lúc: 21-05-2017 10:13:04 AM | Đã xem: 3058 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên
Đăng lúc: 16-05-2017 04:24:34 AM | Đã xem: 2341 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên

Danh sách đề tài NCKH Sinh viên đạt giải năm học 2016-2017

Danh sách đề tài NCKH Sinh viên đạt giải năm học 2016-2017 gồm 7 Giải nhất , 9 Giải nhì , 13 Giải ba

Đăng lúc: 15-05-2017 06:32:40 AM | Đã xem: 2346 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên , Cấp Viện

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VIẾT BÀI CHO KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH

Đăng lúc: 12-05-2017 05:10:16 AM | Đã xem: 1796 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Ngôn ngữ - Du lịch

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Ngôn ngữ - Du lịch

Đăng lúc: 12-05-2017 04:35:00 AM | Đã xem: 1587 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Nghệ thuật

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Nghệ thuật

Đăng lúc: 11-05-2017 10:02:35 PM | Đã xem: 1640 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Công nghệ

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Công nghệ

Đăng lúc: 11-05-2017 04:15:36 AM | Đã xem: 1586 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Kinh tế - Luật

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Kinh tế - Luật

Đăng lúc: 11-05-2017 04:12:37 AM | Đã xem: 1565 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên
Đăng lúc: 09-05-2017 07:15:10 AM | Đã xem: 1574 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên
Ban tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2016-2017

Ban tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên năm học 2016-2017

Ban tổ chức Hội nghị NCKH Sinh viên 2016-2017

Đăng lúc: 07-05-2017 10:59:16 PM | Đã xem: 1714 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Sinh viên , Hội nghị NCKH Sinh viên