Đăng lúc: 15-08-2018 09:56:57 PM | Đã xem: 82 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ

Các quy định quản lý hoạt động KH&CN, liên kết đào với nước ngoài và hoạt động hợp tác

Quyêt định số 493/QĐ-ĐHM, Quyết định số 1757/QĐ-ĐMH, Quyết định số 1758/QĐ-ĐHM

Đăng lúc: 06-06-2018 11:23:09 PM | Đã xem: 179 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hợp tác Quốc tế , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Văn bản

Thông báo Số: 32/TB-NCKH Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Đăng lúc: 19-12-2016 06:03:26 AM | Đã xem: 1551 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 17-08-2016 06:07:52 AM | Đã xem: 1589 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , NCKH - Cán bộ
Đăng lúc: 11-08-2016 11:03:37 PM | Đã xem: 948 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện