Đăng lúc: 10-02-2022 10:32:38 PM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 10-02-2022 10:27:48 PM | Đã xem: 101 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Link Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

Đăng lúc: 09-11-2021 09:58:48 PM | Đã xem: 297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Hội đồng chức danh Nhà nước
Đăng lúc: 17-08-2021 11:36:01 PM | Đã xem: 442 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Văn bản
Đăng lúc: 16-02-2021 09:42:42 PM | Đã xem: 611 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ
Đăng lúc: 15-09-2020 09:51:05 PM | Đã xem: 471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 15-09-2020 09:49:39 PM | Đã xem: 386 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Đăng lúc: 03-12-2019 03:06:29 AM | Đã xem: 1284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam

Đăng lúc: 13-11-2019 08:45:11 PM | Đã xem: 1126 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: "Tác động của cấu trúc ngành tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Thương mại dịch vụ" Mã số: V2018-14 Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thanh Hương

Đăng lúc: 07-03-2019 02:31:04 AM | Đã xem: 1139 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibrio paraheamolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi. Mã số: B2016-MHN-02 Chủ nhiệm đề tài: ThS: Nguyễn Thị Thu Hiền

Đăng lúc: 07-03-2019 02:23:13 AM | Đã xem: 1381 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản.

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản.

Đăng lúc: 30-10-2018 04:11:43 AM | Đã xem: 1772 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ
Đăng lúc: 15-08-2018 09:56:57 PM | Đã xem: 1411 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ

Các quy định quản lý hoạt động KH&CN, liên kết đào với nước ngoài và hoạt động hợp tác

Quyêt định số 493/QĐ-ĐHM, Quyết định số 1757/QĐ-ĐMH, Quyết định số 1758/QĐ-ĐHM

Đăng lúc: 06-06-2018 11:23:09 PM | Đã xem: 2353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hợp tác Quốc tế , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Văn bản

Thông báo Số: 32/TB-NCKH Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Đăng lúc: 19-12-2016 06:03:26 AM | Đã xem: 3142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Các tin khác