Công văn về việc tính giờ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên 2017-2018

Đăng lúc: Thứ tư - 15/08/2018 21:56 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 2691/ ĐHM
 
V/v: Tính giờ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên.
Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2018
 
 
Kính gửi: Các đơn vị  thuộc Viện
 
 
Thực hiện kế hoạch số 437/QĐ-ĐHM ngày 25/08/2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2017-2018, Viện Đại học Mở Hà Nội kính thông báo đến Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể giảng viên trong Viện về việc kê khai khối lượng giờ nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018.
- Đối với Giảng viên:
Các Thầy/Cô khai báo khối lượng giờ nghiên cứu khoa học của năm học 2017-2018 theo Mẫu 1 (thời gian tính từ ngày 01/08/2017 đến 31/07/2018). Bảng kê khai phải được xác nhận của Lãnh đạo đơn vị và minh chứng khoa học đi kèm. Cách tính giờ khoa học được thực hiện theo quy định về hoạt động nghiên cứu KH&CN của giảng viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành kèm theo Quyết đinh số 107/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 4 năm 2012.
- Đối với các Đơn vị:
Các Đơn vị căn cứ vào Mẫu 1 để tổng hợp, xác nhận giờ nghiên cứu khoa học của toàn đơn vị theo Mẫu 2.
Kính đề nghị Thầy/Cô và các Đơn vị thực hiện việc kê khai khối lượng giờ NCKH theo các nội dung như trên và nộp kết quả kê khai giờ NCKH của giảng viên (Mẫu 1) và bảng tổng hợp của đơn vị (Mẫu 2) về Phòng NCKH & HTQT trước 17h ngày 20 tháng 08 năm 2018. Bản mềm được gửi vào địa chỉ email: nckh&htqt@hou.edu.vn.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng!
 
Nơi nhận:
- Như  kính gửi
- Lưu: VT, Phòng NCKH&HTQT,
 
         KT. VIỆN TRƯỞNG
        PHÓ VIỆN TRƯỞNG
                     (Đã ký)
 
       Nguyễn Thị Nhung
 

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết