THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Đăng lúc: Thứ tư - 13/11/2019 20:45 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam
1. Thông tin chung:
- Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam
- Mã số: B2017-MHN-02
- Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Mai Hương
- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Mở Hà Nội
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019
- Ngày nghiệm thu: ngày 06 tháng 11 năm 2019
- Kết quả nghiệm thu cấp Bộ : Xếp loại Đạt
2. Mục tiêu:
Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam và Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam
3. Sản phẩm đạt được:
- 01 dự thảo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam gồm các tiêu chuẩn và tiêu chí
- 01 Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn thông qua các chỉ báo và minh chứng
- 01 Văn bản khuyến nghị điều chỉnh chính sách, giải pháp quản lí để đề xuất nội dung thông tư về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học ở Việt Nam
- 02 bài báo đã được công bố
CHI TIET
Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết