Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Ngôn ngữ - Du lịch

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/05/2017 04:35 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Ngôn ngữ - Du lịch
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
1
            Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017  
       
         
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA  SINH VIÊN BÁO CÁO TẠI HỘI ĐỒNG CẤP VIỆN
                                     NĂM HỌC 2016 – 2017
(Khối ngành Ngôn ngữ - Du lịch: Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Du lịch)
TT Sinh viên/Nhóm sinh viên Lớp Tên đề tài Giáo viên
hướng dẫn
Giải cấp khoa Có/không công trình công bố
1. Khoa Tiếng Anh
1 Đỗ Tiểu Linh K21A3 Difficulties related to vocabulary knowledge in doing English reading comprehension exercises faced by the sophomores at Faculty of English, Hanoi Open University PGS.TS. Hồ Ngọc Trung Nhất  
2 Dịp Thanh Huyền K21A3 A study on rendering movie's title from English into Vietnamese to develop translating skills for the third-year students at Faculty of English, Hanoi Open University ThS. Võ Thành Trung Nhì  
2. Khoa Tiếng Trung Quốc
3 Ngô Thị Minh Phương
Lường Thị Cúc

K22T4

K22T2
 
Nghiên cứu sự hiểu và vận dụng thành ngữ tiếng Hán của sinh viên năm thứ hai Khoa tiếng Trung Quốc Viện Đại học Mở Hà Nội
河内开放大学二年级学生汉语成语习得与认知研究
  Nhất  
4 Vũ Thị Loan K20T4 Nghiên cứu về hiện tượng hài âm trong ngôn ngữ mạng tiếng Hán   Nhì  
5
Ngô Thị Yến

Nguyễn Thị Lan Anh
 

K22T3

K22T3
 
Nghiên cứu cách sử dụng bộ thủ chữ Hán của sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc, Viện Đại học Mở Hà Nội

河内开放大学中文系学生习得汉字部首初探研究
 
  Nhì  
3. Khoa Du lịch
6 Ngô Xuân Giang
Trần Vũ Ngọc Anh
Ninh Thu Hoài
AK22 Nghiên cứu xây dựng tour du lịch tâm linh tại Thị Xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh ThS. Trần Thị Mỹ Linh Nhất  
7 Đoàn Lam Dương
Ngô Hồng Nhung
Phạm Thị Trâm Anh
A3K23 Thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho Khoa Du Lịch - Viện Đại học Mở Hà Nội TS. Trần Thị Nguyệt Quế Nhì  
 
Ghi chú: Tên sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài được bôi đậm
 
 
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017
PHÒNG NCKH&HTQT
    (Đã ký)

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Hội nghị NCKH SV
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết