Thông báo về việc cập nhật báo cáo tiềm lực KH&CN và rà soát, đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm, phòng thực hành của đơn vị

Đăng lúc: Thứ hai - 09/04/2018 23:44 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Thông báo về việc cập nhật báo cáo tiềm lực KH&CN và rà soát, đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm, phòng thực hành của đơn vị
Thực hiện theo công văn số 833/BGDĐT-KHCNMT ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai quy hoạch phát triển tiềm lực KH&CN của các cơ sở giáo dục đại học và công văn số 1217/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật báo cáo tiềm lực KH&CN và rà soát, đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm của các đơn vị, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai các nội dung sau:
1.      Trên cơ sở số liệu các đơn vị đã cung cấp để báo cáo phúc đáp công văn số 833/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiềm lực khoa học giai đoạn 2010-2015, kính đề nghị các đơn vị tiếp tục cập nhật số liệu giai đoạn 2015-2017, cụ thể như sau:
- Phòng Tổ chức hành chính: phụ lục 1.4
- Phòng đào tạo: phụ lục 1.5
- Các Khoa: phụ lục 1.1, 1.2,1.3
Thời gian: trước ngày 15/4/2018.
2.      Rà soát, đánh giá thực trạng các phòng thí nghiệm, phòng thực hành phục vụ đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đề xuất đầu tư nâng cấp, xây dựng mới phòng thí nghiệm trọng điểm gắn với phục vụ đào tạo, tăng cường công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ đáp yêu cầu phát triển công nghệ 4.0. Các Khoa đề xuất thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục 2 và chi tiết tại phụ lục 2.1;2.2.
Thời gian: trước ngày 5/5/2018.
Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo cập nhật số liệu và rà soát, đánh giá thực trạng theo tiến độ nêu trên về phòng NCKH&HTQT, có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị và bản điện tử vào email: thaoltm@hou.edu.vn.
Trân trọng cảm ơn.
Biểu mẫu để các đơn vị cập nhật số liệu được tải tại đây
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết