Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 37 tháng 11.2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/01/2018 02:49 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 37 tháng 11.2017
TT Tác giả Bài viết Trang
1
Nguyễn Thị Phan Mai
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM DƯỚI GÓC ĐỘ AN NINH VIỆC LÀM  9
2 Nguyễn Quốc Hiệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM 7
3 Trần Phương Thảo SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỚI BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 VỀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 9
4
Lê Thị Minh Thảo
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA TÊN NỮ GIỚI NGƯỜI ANH 8
5 Nguyễn Thị Thùy Linh MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA THÀNH NGỮ TIẾNG ANH CÓ CHỨA ĐỘNG TỪ GO TRONG SỰ LIÊN HỆ VỚI TƯƠNG ĐƯƠNG TIẾNG VIỆT 9
6 Nguyễn Xuân Long MỆNH ĐỀ QUAN HỆ TRONG TIẾNG ANH VÀ MỘT SỐ LƯU Ý KHI DỊCH SANG TIẾNG VIỆT 9
7 Nguyễn Thị Thiết VỀ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN DỊCH THUẬT NGỮ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TIẾNG ANH SANG TIẾNG ANH 7
8 Hoàng Thị Hương Trà XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 6
9 Nguyễn Văn Hiếu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN NANO KIM LOẠI ĐẾN CHỦNG VI KHUẨN Bacillus subtilis Tao2 10
 
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết