Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 39 tháng 01.2018

Đăng lúc: Thứ năm - 22/02/2018 03:20 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 39 tháng 01.2018
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Trần Hữu Tráng SỬ DỤNG CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 1
2 Đinh Thị Hằng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYỀN BỀ MẶT
TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM
9
3 Nguyễn Thị Phan Mai THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
25
4 Đinh Thị Sáu ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 34
5 Trần Hữu Tráng MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC 39
6 Bùi Hồng Quân MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU Ở VIỆT NAM 47
7
Lê Tấn Quan
BÀN VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM 55
8 Giàng Quốc Hưng MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN CỦA NGƯỜI PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 61
9 Trần Minh Ngọc
ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 TRONG VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
67
10 Đinh Thị Sáu PHÒNG NGỪA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI 
DO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI THỰC HIỆN
79
 
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết