Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 45 tháng 07.2018

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/09/2018 23:24 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 45 tháng 07.2018
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Phạm Uyên Thy TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG GIA ĐÌNH ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CÁC ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2007-2017 1
2 Mai Thị Thanh Nhung TÍNH TƯƠNG THÍCH GIỮA QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VỚI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG VẤN ĐỀ TỘI PHẠM HÓA CÁC HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 9
3 Đặng Mạnh Đoan Trang ĐẶC ĐIỂM NHÂN THAN NGƯỜI PHẠM TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TỔN HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 17
4 Phạm Quốc Sử NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG VÀ THỰC THI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
25
5 Nguyễn Thị Cẩm Nhung NHỮNG ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN NỔI TRỘI CỦA NHỮNG NGƯỜI PHẠM TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG 31
6 Hoa Hữu Long MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN GIỮA CÔNG DÂN VIỆT NAM VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 37
7 Nguyễn Phương Dung TRAO ĐỔI VỀ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LINHC VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 44
8 Phạm Duy Ngọc MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KHOẢN 2 ĐIỀU 51 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 56
9 Trần Văn Công MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DỊCH VỤ PHÁP LÝ, THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 63
10 Bế Hoài Anh THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN 73

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết