Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 65 tháng 3.2020

Đăng lúc: Thứ hai - 15/06/2020 22:11 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
DANH MỤC CÁC BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ SỐ 65
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Bùi Thu Chang Một số biểu hiện của vấn đề chính trị hiện nay trong công tác
cán bộ
1
2 Bui Thu Chang Some manifestations of the curent political issues in personnel work 8
3 Nguyễn Thị Phương Chi Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật
đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
14
4 Nguyen Phuong
Chi
Enhancing the efficiency of the inspection, supervision and
disciplinary enforcement under Ho Chi Minh ideas
20
5 Đặng Viết Đạt Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền tiếp cận công lý của nạn nhân nữ
bị xâm hại tình dục: Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra ở Việt Nam
26
6 Dang Viet Dat Legal mechanism in ensuring the right to access to justice of female victims of sexual abuse: Practice and some issues raised in Vietnam 32
7 Nguyễn Thị Mai Anh Một số nội dung nhận diện quan điểm sai trái, thù địch trong giai
đoạn hiện nay
39
8 Nguyen Thi Mai Anh Some contents to identify the wrong and hostile viewpoints in
the current period
45
9 Đỗ Thị Lý Quỳnh Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng cơ chế pháp lý phòng,
chống mua bán người: Bài học đối với Việt Nam
51
10 Do Thi Ly Quynh International experience in building the legal mechanism for
prevention and combat against human trafficking: Lessons for
Vietnam
58
11 Trần Văn Thư Phát triển đội ngũ giảng viên dạy lý luận chính trị trong các trường
đại học
65
12 Tran Van Thu Developing the lecturers of political theory 70
13 Hoàng Đình Minh
Nguyễn Tiến Hùng
Đỗ Thị Nga
Đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội 75
14 Hoang Dinh Minh
Nguyen Tien Hung
Do Thi Nga
Assurance of social security in Hanoi city 80

TOÀN VĂN TẠP CHÍ SỐ 65
Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Từ khóa:

danh mục, tạp chí

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết