Thông báo về việc xét chọn, tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ 2022

Đăng lúc: Thứ sáu - 16/04/2021 03:18 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Trường;
                 - Các nhà khoa học, giảng viên cơ hữu thuộc Trường


Căn cứ quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022;
Căn cứ công văn số 1401/BGDĐT-KHCNMT ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2022;
Căn cứ Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lí đề tài KHCN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các đơn vị, cá nhân là các nhà khoa học, giảng viên cơ hữu thuộc Trường về việc chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2022. Các đề tài tuyển chọn tại trường Đại học Mở Hà Nội gồm 03 đề tài trong danh sách kèm theo.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm có:
-         Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
-         Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (phụ lục 1).
-         Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có).
-         Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài (nếu có).
-         Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 07 bộ (trong đó có 01 bản gốc) và nộp về Phòng QLKH&ĐN trước 17h ngày 03/5/2021.
 Lưu ý: Trường đại học Mở Hà Nội chỉ chấp nhận tổ chức tuyển chọn các đề tài đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.
Hồ sơ ở dạng điện tử (định dạng PDF) gửi theo địa chỉ email: nckh-htqt@hou.edu.vn. Liên hệ Ms. Lê Thị Minh Thảo.
Trân trọng.
Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết