Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 03 tháng 02.2014

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 03 tháng 02.2014

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 03 tháng 02.2014

Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 03 xuất bản tháng 02.2014
B01-N03. PGS.TS. Đặng Xuân Hải
Nhà trường hiệu quả trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay
B02-N03. TS. Nguyễn Mai Hương
Hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa của một số nước châu Á
B03-N03. TS.Trần Thị Thu Phong
Phối hợp giữa các trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân lực kế toán, kiểm toán
B04-N03. TS. Lê Thời Tân
Chữ cái Latin: “Pin yin” của Trung Quốc và chữ Quốc ngữ của Việt Nam
B05-N03. ThS. Bùi Thanh Sơn
Phát triển cho vay tiêu dùng ở Việt Nam: Bài học kinh nghiệm từ một số nước châu Á
B06-N03. TS. Nguyễn Thị Nhung
Hợp đồng vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 - Một số bất cập và hướng hoàn thiện 
B07-N03. ThS. Đinh Thị Hằng
Nguyên tắc tranh tụng trong pháp luật một số quốc gia theo mô hình tố tụng tranh tụng, xét hỏi và kết hợp
B08-N03. TS. Trần Minh Ngọc
Quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 về quan hệ nhân thân, pháp nhân có yếu tố nước ngoài và kiến nghị sửa đổi, bổ sung
B09-N03. ThS. Hoàng Anh Dũng
Ứng dụng cộng nghệ FPGA để phát triển phòng thực hành di động trong đào tạo từ xa
B10-N03. ThS. Đinh Tuấn Long
Gamification - một xu thế mới trong lĩnh vực đào tạo

Tác giả bài viết: Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT