Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 12 tháng 06.2015

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 12 tháng 06.2015
Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 12 tháng 06.2015 - Chuyên đề Kinh tế học Song ngữ
B01-N12 TS. Nguyễn Tiến Hùng
& TS. Hoàng Đình Minh
Cải thiệt hoạt động các kênh huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
B02-N12 TS. Ngô Tuấn Anh Những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi các hiệp định thương mại tự do (FTA) được kí kết trong năm 2015
B03-N12 TS. Lại Lâm Anh Một số vấn đề về vận tải bằng tàu biển của Việt Nam
B04-N12 ThS. Nguyễn Thị Hương An Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng Mobile Banking tại một số thành phố lớn ở Việt Nam
B05-N12 TS. Ly Lan Tiếng Việt có gì hay: Tản mạn về từ "lòng"

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT