Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 33 tháng 07.2017

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 23 tháng 07.2017
Nguyễn Thị Phương Mai
Bùi Thị Hải Hòa
Trần Đức Anh
Khảo sát phương pháp thu nhận và nghiên cứu một số đặc tính của Laccase từ nấm Phomopsis spa
Bùi Thị Hải Hòa Phâp lập, tuyển chọn và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện lên men siinh tổng hợp chất màu đỏ làm phụ gia thực phẩm từ vi sinh vật
Vũ Kim Thoa
Nguyễn Văn Chính
Tính chất của xylanase từ nấm mốc thielavia 1ph182
Lê Thanh Hải Hà
Lê Văn Trịnh
Hà Thị Thu Thủy
Nghiên cứu kỹ thuật nuôi nhân invitro tế bào sâu khoang (s. Litura) phục vụ sản xuất chế phẩm virus npv
Đào Thị Hồng Vân
Nguyễn Văn Hiếu
Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn có khả năng kháng Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa
Nguyễn Thị Thu Hiền Sàng lọc các chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase từ nguồn phế phẩm nông nghiệp của tỉnh Thái Bình
Trương Trung Thành
Trần Đức Viên
Nguyễn Thị Bích Yên
Nghiên cứu hiện trạng môi trường một số bãi thải khai tác than tại Quảng Ninh và đề xuất giải pháp phục hồi thảm thực vật
Đỗ Phương Khanh Phân tích các quá trình động học trong bể xử lý nước thải lọc ngược qua tầng bùn kỵ khí ở điều kiện 15 độ C

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT