Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 40 tháng 02.2018

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 40 tháng 02.2018
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Hoàng Tuyết Minh CHỨC NĂNG TÍN HIỆU CỦA ĐỘNG TỪ TƯỜNG THUẬT BIỂU THỊ QUAN ĐIỂM CỦA PHÁT NGÔN TRONG TIẾNG ANH 1
2
Phạm Văn Trung
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM VIỆT NAM 11
3 Nguyễn Văn Quang CÁCH SỬ DỤNG TỪ CHỈ MÀU ĐEN TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN CỦA NGÔN NGỮ HỌC TRI NHẬN 17
4
Phạm Tất Thắng
TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA – NGÔN NGỮ CỦA NHÓM TỪ NGỮ CHỈ ĐỒ UỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG VIỆT NAM 28
5 Hoàng Đạt Nam CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 VÀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 34
6 Trần Thị Lan Thu MOOCS – MỘT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
TRONG XU THẾ GIÁO DỤC 4.0
44
7 Trần Thị Ngọc Mai PHÂN TÍCH MỘT SỐ LỖI SAI THƯỜNG GẶP VỀ CHỮ HÁN
TRONG MÔN VIẾT TIẾNG HÁN GIAI ĐOẠN SƠ CẤP
52
8 Vũ Thị Yến Nga MÔ HÌNH CẤU TẠO THUẬT NGỮ HÀNH CHÍNH TIẾNG ANH 59
9 Vũ Xuân Hạnh DDoS – MỘT SỐ KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG 68

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT