Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 42 tháng 04.2018

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 42 tháng 04.2018
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Hồ Ngọc Trung TỰ CHỦ TRONG HỌC TẬP:
NHÌN TỪ KHOA TIẾNG ANH – VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
1
2 Đinh Thị Hằng THỰC TRẠNG QUI ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VỀ QUYỀN BỀ MẶT 8
3 Lê Thị Minh Thảo
Lại Minh Thư
TÊN HỌ NGƯỜI VIỆT NAM VÀ VÀI NÉT ĐỐI CHIẾU VỚI TÊN HỌ NGƯỜI ANH 15
4 Ngô Thị Hường
Nguyễn Thị Hạnh
BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI TRẺ EM Ở VIỆT NAM -
THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA CHA MẸ
25
5 Đỗ Đức Tài
Nguyễn Văn Thụ
Mai Thị Nga
SỰ KHÁC BIỆT VỀ KHOẢN MỤC “TÀI SẢN VÔ HÌNH”
THEO KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ
40
6 Trần Thị Lan Thu
Bùi Thị Nga
MOOCS – MỘT GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG XU THẾ GIÁO DỤC 4.0 49
7 Nguyễn Thị Bích Liễu GIẢI PHÁP THIẾT KẾ KHÔNG GIAN Ở DÀNH CHO NGƯỜI
NGỒI XE LĂN TẠI VIỆT NAM
58
8 Bùi Thị Thanh Hoa MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN NHÀ Ở XÃ HỘI
TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM HIỆN NAY
66
9 Nguyễn Thị Thanh Hải THUẬT NGỮ THÔNG TIN – THƯ VIỆN LÀ TỪ VAY MƯỢN
TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
75

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT