Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 49 tháng 11.2018

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 49 tháng 11.2018
TT Tác giả Bài viết Số trang
1 Vũ An Dân QUẢN LÝ TẬN THU CHO NHÀ HÀNG THEO TIẾP CẬN
TỐI ƯU HÓA SỐ KHÁCH CHO MỘT VÒNG QUAY CỦA CHỖ
TRONG NHÀ HÀNG
7
2 Nguyễn Thị Thu Mai ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ VĂN HÓA, XÃ HỘI ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG TRONG DU LỊCH CỦA THỊ TRƯỜNG KHÁCH HÀN QUỐC 6
3 Vũ Hương Giang MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC VỀ VIỆC XÂY DỰNG SỔ TAY
THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC
ĐÀO TẠO TẠI KHOA DU LỊCH – VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
10
4 Trần Thu Phương MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở CÁC TỈNH TIỂU VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM 10
5 Phạm Diệu Ly NGHIÊN CỨU ĐIỂN MẪU VỀ VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP PROJECT-BASED LEARNING TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI KHOA DU LỊCH – VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 9
6 Nguyễn Thị Thu Mai ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC
ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH VIỆT NAM
8
7 Nguyễn Thị Thảo MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ
DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH TỰ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHE HIỂU TIẾNG ANH
10
8 Ngô Thị Hoàng Giang NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI KHOA DU LỊCH - VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 12
9 Vũ Hương Giang MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI VIỆT NAM
12

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN