KẾ HOACH VÀ THỂ LỆ GIẢI THUỞNG EURE'KA LẦN 21 NĂM 2019

KẾ HOACH VÀ THỂ LỆ GIẢI THUỞNG EURE'KA LẦN 21 NĂM 2019
Hồ sơ của sinh viên nộp Phòng QLKH&ĐN gồm:
1. Phiếu đăng ký công trình tham dự giải thưởng của tác giả/ nhóm tác giả (có dán ảnh 3 x4)
2. Bản sao CMND không cần công chứng ( tất cả các thành viên nếu có)
3. Hai (02) quyển đề tài NCKH 
Tải Kế hoạch
Tải Thể lệ

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN