THÔNG BÁO V/v: Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017

THÔNG BÁO
 
V/v: Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017
 
Căn cứ thông báo của Chính phủ Australia ngày 28/04/2016 về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2017; Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến tất cả các đơn vị trong Viện được biết và gửi hồ sơ xét duyệt. Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của Chính phủ Australia có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập, giúp cho công dân các nước trong đó có Việt Nam có cơ hội học tập nghiên cứu, và phát triển chuyên môn ở Australia. Học bổng có bậc Sau Đai học, Đào tạo Dạy nghề, Nghiên cứu ngắn hạn, dành cho các nhà quản lý.
Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo được gửi kèm Thông báo này và trên trang web của Phòng NCKH&HTQT tại địa chỉ: http://nckhhtqt.hou.edu.vn.
Trân trọng thông báo!
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT