Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Kinh tế - Luật

Danh sách đề tài NCKH SV báo cáo tại Hội đồng cấp Viện năm học 2016 - 2017 Khối ngành Kinh tế - Luật
 
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
1
            Hà Nội, ngày  11  tháng 5 năm 2017  
       
         
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA  SINH VIÊN BÁO CÁO TẠI HỘI ĐỒNG CẤP VIỆN
                                     NĂM HỌC 2016 – 2017
(Khối ngành Kinh tế và Xã hội 2: Luật, Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng)
TT Sinh viên/Nhóm sinh viên Lớp Tên đề tài Giáo viên
hướng dẫn
Giải cấp khoa Có/không công trình công bố
1. Khoa Luật
1 Nguyễn Thị Trang
Tạ Thị Trang
  Bình luận quy định về khuyến mại theo pháp luật hiện hành   Nhất  
2 Đinh Thị Lan Chi
Nguyễn Bảo Linh
  Kiểm soát hoạt động mua lại, sáp nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ theo quy định của pháp luật tranh tại Việt Nam hiện nay   Nhất  
3 Hà Huyền Trang
Phạm Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Như Ngọc
  Pháp luật về chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam   Nhì  
4 Nguyễn Thị Xuân   Áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án dân sự   Nhì  
5 Nguyễn Văn Lâm   Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam hiện nay   Nhì  
2. Khoa Kinh tế
1 Nguyễn Thị Chinh
Trần Minh Châu
Đồng Thị Mai
K24QT1 Trách nhiệm xã hôi của doanh nghiệp tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk TS. Nguyễn Thị Thu Hường Nhất  
2 Trần Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Nhường
Nguyễn Công Hoàng
K24QT1 Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với dịch vụ khách sạn trên địa bàn Hà Nội ThS. Nguyễn Thanh Hương Nhất  
3 Hoàng Thị Thảo
Đỗ Thu Thảo
K23QT Chất lượng dịch vụ logistics ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp TS. Nguyễn Thị Thu Hương Nhì  
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đinh Thị Huệ
K23QT Nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng trên địa bàn Hà Nội khi sử dụng sản phẩm thịt lợn sạch của các công ty chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội TS. Lê Thị Hằng Nhì  
3. Khoa Tài chính-Ngân hàng
1
 
Nguyễn Thị Phượng
Phạm Thị Thu
K7 03
K7 02
Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong điều kiện hội nhập kinh tế tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Trọng Tài Nhất  
2
 
Bùi Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Phương Anh
K6 NH
K6 NH
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam TS. Lương Văn Hải Nhì  
3
 
 
 
 
Lê Minh Nguyệt
Đặng Văn Quang
Phùng Thị Hà
Hoàng Thị Ngọc Ánh
Võ Hồng Phong
K7 01
K7 01
K7 01
K7 01
K7 01
Phân tích cấu trúc tài chính của công ty cổ phần Bibica
 
 
 
 
TS. Bùi Thanh Sơn Nhì  
Ghi chú: Tên sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài được bôi đậm
 
 
Hà Nội, ngày 11 tháng  5  năm 2017
PHÒNG NCKH&HTQT
          (Đã ký)
 

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Hội nghị NCKH SV