Thông báo mời viết bài tham dự hội thảo “Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam”

Thông báo mời viết bài tham dự hội thảo “Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam” tại trường Đại học Ngoại thương
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT