THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: "Tác động của cấu trúc ngành tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Thương mại dịch vụ" Mã số: V2018-14 Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thanh Hương
THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tải về

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN