Các biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo tổng kết NCKH

Các biểu mẫu và hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo tổng kết NCKH
Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo tổng kết được tải  Tại đây  

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Hội nghị NCKH SV