THÔNG BÁO Tham dự Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka

THÔNG BÁO
 
Kính gửi: Lãnh đạo các khoa trong Viện
 
Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ năm 1999. Trải qua 17 năm tổ chức, Giải thưởng đã thực sự trở thành sân chơi học thuật lý thú và bổ ích dành cho các bạn sinh viên.
Năm 2016 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần đầu tiên được mở rộng dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc với mong muốn tìm kiếm nhiều gương mặt triển vọng trong nghiên cứu khoa học sinh viên.
Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến lãnh đạo các khoa trong Viện tổ chức cho sinh viên tham dự giải thưởng này. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham dự: Tất cả các sinh viên đang học tập tại các khoa đều có quyền đăng ký tham gia theo hai hình thức cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 sinh viên).
2. Số lượng: Viện sẽ thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài để gửi tham dự giải thưởng. Mỗi ngành trong một lĩnh vực dự thi Hội đồng sẽ chọn tối đa 10 đề tài NCKH.
3. Các lĩnh vực tham dự: Các lĩnh vực dự thi được gửi kèm theo Thông báo này tại Kế hoạch số 139-KHLT/TĐTN-ĐHQG ngày 31/5/2016 về việc tổ chức Giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka và Thể lệ Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka lần XVIII năm 2016 ban hành kèm theo Kế hoạch này.
4. Thời gian, địa điểm đăng kí:
- Thời gian các khoa gửi hồ sơ cho Phòng NCKH&HTQT chậm nhất là vào ngày 16/9/2016.
- Địa điểm: Phòng NCKH&HTQT (Liên hệ ThS. Lê Thị Minh Thảo, Điện thoại: 0919791985).
5. Cách thức tổ chức lựa chọn đề tài gửi tham dự giải thưởng: Các khoa tổ chức các Hội đồng chuyên môn để lựa chọn các đề tài thuộc các ngành trong các lĩnh vực phù hợp để gửi tham dự giải thưởng. Số lượng đề tài thuộc mỗi ngành trong một lĩnh vực tối đa không quá 10 đề tài.
Tiêu chí lựa chọn đề tài và những thông tin chi tiết khác xin tham khảo tại Thể lệ Giải thưởng Sinh viên NCKH Euréka lần XVIII năm 2016; thông tin theo đường link http://nckhhtqt.hou.edu.vn/vi/laws/view-45-Eureka-2016/;  website: eureka.khoahoctre.com.vn hoặc khoahoctre.com.vn Trang mạng xã hội của Giải thưởng: https://www.facebook.com/sinhviennckh/
Trân trọng thông báo!
 

 

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT