Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 06 tháng 08.2016

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 06 tháng 08.2016
Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 06 tháng 08.2016 - Chuyên đề Ngôn ngữ học
B01-N06 GS.TS. Hoàng Văn Vân Một số vấn đề về chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông hệ 10 năm
B02-N06 PGS.TS. Phạm Tất Thắng Không gian tên riêng tiếng Việt
B03-N06 PGS.TS. Phạm Văn Tình Về các khải niệm Tỉnh lược, phép tỉnh lược trong văn bản
B04-N06 TS. Đặng Ngọc Hướng Thành tố hạn định trong danh ngữ tiếng Anh
B05-N06 TS. Hoàng Tuyết Minh Lỗi và đề xuất khắc phục lỗi của sinh viên khi dịch thành ngữ so sánh ngang bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt
B06-N06 TS. Ly Lan Cơ sở tri nhận nghiệm thân của cách biểu đạt ý niệm tình cảm Anger trong sự liên hệ với tiếng Việt
B07-N06 TS. Mai Xuân Huy
& ThS. Trần Minh Thảo
Năng lực ngôn ngữ và việc định khung năng lực ngôn ngữ
B08-N06 TS. Nguyễn Đăng Sửu Yếu tố văn hóa trong việc dạy và học ngoại ngữ
B09-N06 PGS.TS. Phạm Hùng Việt Về Từ điển tiếng Việt do Giáo sư Văn Tân chủ biên

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT