Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 08 tháng 11.2014

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 08 tháng 11.2014
Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 08 tháng 11.2014
B01-N08 ThS. Đinh Tuấn Long Đề xuất mô hình TIFE xây dựng câu hỏi trắc nghiệm dành cho đào tạo trực tuyến
B02-N08 ThS. Lê Thị Ngọc Trâm Cơ sở lý luận về công tác lập kế hoạch giảng dạy và học tập của hệ từ xa theo học chế tín chỉ
B03-N08 ThS. Nguyễn Chí Bính
& ThS. Vũ Thị Thịnh
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra,
kiểm tra nội bộ của Viện Đại học Mở Hà Nội
B04-N08 ThS. Trần Thị Mai Hanh Xu hướng và cách tiếp cận của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học hiện nay
B05-N08 ThS. Trần Thị Thúy
& ThS. Phùng Trọng Quế
Kĩ năng giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại tòa án
B06-N08 TS. Nguyễn Hoài Giang
& ThS. Hoàng Anh Dũng
Ứng dụng công nghệ trong hỗ trợ, quản lí người khuyết tật ngồi trên xe lăn
B07-N08 ThS. Nguyễn Văn Sơn
& TS. Vương Hoài Nam
Xác định vùng hoạt hóa trong ảnh cộng hưởng từ chức năng bằng phương pháp ICA
B08-N08 TS. Đặng Văn Dân Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cầu đào tạo từ xa tại Việt Nam
B09-N08 ThS. Nguyễn Thị Thùy Ẩn dụ ý niệm trái tim trong thơ Xuân Diệu
B10-N08 TS. Nguyễn Thanh Bình Tăng cường sự phối hợp và đổi mới trong công tác tổ chức, quản lý hệ đào tạo từ xa  

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT