Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 11 tháng 04.2015

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 11 tháng 04.2015
Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 11 tháng 04.2015
B01-N11 TS. Lê Văn Thanh Sơ lược lịch sử tên họ tại Châu Âu
B02-N11 PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh "Lỗ hổng" văn hóa trong việc sử dụng thành ngữ so sánh tiếng Việt
B03-N11 ThS.Trần Thị Lệ Dung Thực trạng và giải pháp nâng cao kĩ năng viết bài luận của sinh viên năm thứ ba khoa tiếng Anh - Viện Đại học Mở Hà Nội
B04-N11 ThS. Nguyễn Thị Thùy Ẩn dụ nhân hóa thuộc nhóm "Động vật" trong tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của nhà thơ Trần Đăng Khoa
B05-N11 ThS. Đỗ Thị Phong Lan Hình thức xưng hô trong ngôn ngữ Anh - Việt
B06-N11 TS. Nguyễn Thị Bình Yến Xây dựng phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành kế toán trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại khoa Kinh tế - Viện Đại học Mở Hà Nội
B07-N11 TS. Đặng Văn Dân Hệ thống quản lí học tập trực tuyến tại các nước Châu Á - Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam
B08-N11 ThS. Bùi Thị Thu Một số kiến nghị hoàn thiện quy định về xác định luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng quốc tế trong dự thảo bộ Luật Dân sự 2015
B09-N11 ThS. Hà Việt Hưng Những khía cạnh pháp lí đặc trưng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển 

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT