Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 14 tháng 10.2015

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 14 tháng 10.2015
Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 14 tháng 10.2015
B01-N14 TS. Nguyễn Văn Quang Ứng dụng Công nghệ Thông tin và truyền thông trong dạy học ngoại ngữ theo hình thức từ xa
B02-N14 PGS.TS. Hoàng Tuyết Minh Dạy - học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ hệ từ xa Viện Đại học Mở Hà Nội - thực trạng và giải pháp (Phần 1)
B03-N14 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường Chính sách nhà nước nhằm phát triển du lịch tại làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam
B04-N14 ThS. Lê Thị Ngọc Trâm Quyền con người theo Hiến pháp Việt Nam 2013
B05-N14 ThS. Bùi Thị Thu Thực tiễn thực thi và áp dụng công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế - Kinh nghiệm đối với Việt Nam
B06-N14 TS. Nguyễn Thị Vân Đông Cơ sở áp dụng pháp luật trong việc đánh giá tính gây nhầm lẫn, lừa dối về chủng loại hàng hóa/ dịch vụ của nhãn hiệu theo pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam (Phần 1)
B07-N14 TS. Nguyễn Thị Vân Đông Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc đánh giá tính gây nhầm lẫn, lừa dối về chủng loại hàng hóa/ dịch vụ của nhãn hiệu theo quy định tại điều 73.5 luật sở hữu trí tuệ (Phần 2)
B08-N14 TS. Dương Thăng Long,
TS. Trương Tiến Tùng
& ThS. Trần Tiến Dũng
Phương pháp đánh giá độ tương tự văn bản tiếng Việt

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT