Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 28 tháng 02.2017

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 28 tháng 02.2017
Đỗ Thị Dung Quyền nhân thân của người lao động theo pháp luật lao động trong mối quan hệ với Bộ luật dân sự năm 2015
Trần Hững Tráng Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kinh doanh vận tải hành khách đường bộ tuyến cố định
Ngô Thị Hường
Nguyễn Thị Hạnh
Bạo lực gia đình đối với trẻ em ở Việt Nam - thực trạng, nguyên nhân và trách nhiệm của cha mẹ
Bùi Hồng Quân Những vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu được quy định tại bộ luật dân sự năm 2015 của Việt Nam
Thiều Cẩm Sơn Bàn về tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định bộ luật hình sự 2015
Lê Thị Hằng Quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò của xã hội công dân trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt nam hiện nay
Vũ Thị Hồng Yến Ảnh hưởng của chế định đại diện đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2015
Vũ Văn Cương Một số bàn luận xung quanh các quy định về lãi suất trong Bộ luật dân sự năm 2015

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT