Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 31 tháng 05.2017

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 31 tháng 05.2017
 
Lê Thị Minh Thảo Vi trí và cấu trúc của tên họ trong cấu trúc tên người Việt Nam
Đỗ Đức Tài
Lê Quang Trung
Các nhân tố tác động đến kết quả hoàn thành công việc của chuyên viên kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam
Đặng Thành Hưng Những nguyên tắc chung của quản lý giáo dục
Nguyễn Thị Thiết Tìm hiểu về thuật ngữ cưu chính viễn thông
Trần Phương Thảo Sự thương thích giữa quy định của Bộ luật dân sự 2015 với bộ luật tố tụng dân sự 2015 về những nguyên tắc cơ bản
Phạm Văn Tuân
Đào Thị Dư
Một số nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía nam
Nguyễn Thanh Xuân Ứng dụng khu năng lực trong phát triển giảng viêng của các trường đại học định hướng nghiên cứu
Phạm Phương Thảo Điều hành lãi suất- kinh nghiệm các nước và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
Nghiêm Hồng Vân Ản dụ định hướng diễn tả cảm xúc “vui mừng” trong tiếng Việt và tiếng Nhật
Vũ Thị Yến Nga Bước đầu tìm hiểu về thuật ngữ Hành chính tiếng Việt
Đặng Thị Hương Thảo Ngữ nghĩa các các giới từ above, below và understrong tiếng Anh và tương đương trong tiếng Việt

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH-HTQT