Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 54 tháng 4.2019

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 54 tháng 4.2019
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Nguyễn Lan Hương Nét độc đáo trang trí trên nữ phục của một số dân tộc thiểu số ở Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam 1
2 Điền Thị Hoa Hồng Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp 9
3 Đoàn Thị Tình Giá trị văn hóa thổ cẩm các dân tộc Việt Nam kế thừa và phát huy 14
4 Lê Trọng Nga Đào tạo ngành thiết kế đồ họa theo xu hướng nhu cầu xã hội 21
5 Đỗ Trung Kiên Đào tạo mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp 29
6 Trần Quốc Bình Những tác động từ văn hóa, chính trị làm thay đổi nền hội họa Việt Nam giai đoạn 1945- 1954 33
7 Bùi Văn Long Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc cầu cổ 43 vùng châu thổ sông Hồng  43
8 Nguyễn Thị Bích Liễu Kính ghép màu và nghệ thuật tranh kính 50
9 Bùi Thị Thanh Hoa Tiếp biến nghệ thuật trang trí trên kiến trúc phong cách đông dương tại Hà Nội (1884 - 1945) 59
10 Nguyễn Cẩm Ly Sức mạnh của màu sắc trong thiết kế đồ hoạ bao bì thực phẩm 65
11 Vương Quốc Chính Hiệu quả mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các trường đào tạo mỹ thuật ứng dụng ở nước ta hiện nay 75
TOÀN VĂN TẠP CHÍ SỐ 54

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN