TỔ CHỨC XÉT GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN, LỄ KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VÀ BIỂU DƯƠNG THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN