Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội số 92 tháng 6.2022

STT TÁC GIẢ TÊN BÀI
1 Trần Thị Ánh Nguyệt  Tình hình và xu hướng nghiên cứu thuật ngữ tại việt nam từ đầu thế kỷ xx đến nay
2 Ngô Thị Thanh Thảo
Võ Thành Trung
Nghiên cứu hiện tượng ẩn dụ, hoán dụ liên quan đến “mặt, tay” trong thành ngữ, tục ngữ Anh-việt
3 Trần Thị Lệ Dung Giải pháp tạo hứng thú học trực tuyến môn viết cho sinh viên  khoa tiếng anh trường đại  học mở hà nội trong đại dịch covid-19 
4 Lưu Quang Sáng Phân loại chữ Hán từ góc độ mối quan hệ giữa các thành tố cấu thành của nó
5 Lê Thị Vy
Lê Phương Thảo
Lê Thị Ánh Tuyết
Lưu Chí Hải
Đề xuất phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy môn Giao thoa văn hoá tại khoa Tiếng Anh, trường Đại học Mở Hà Nội
6 Lưu Hớn Vũ So sánh động cơ học tập ngoại ngữ thứ nhất và ngoại ngữ thứ hai của sinh viên Việt Nam: Trường hợp một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh
7 Hoàng Minh Hằng Tìm hiểu hiện tượng nói dối từ góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa 
8 Lưu Văn Hậu Thực nghiệm kiểm tra, đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ trường Đại học Hồng Đức
9 Hoàng Thị Yến Giá trị giáo huấn và cảnh báo của tục ngữ tiếng hàn có yếu tố chỉ con chó (trong mối liên hệ với tiếng việt)

TÓM TĂT CÁC BÀI VIẾT SỐ 92 THÁNG 6.2022

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN