Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 46 tháng 08.2018

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 46 tháng 08.2018
TT Tác giả Bài viết Số trang
1
Nguyễn Lan Hương

ĐÀO TẠO NGÀNH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 (4.0)
6
2
Hoàng Minh Phúc
TRANH QUẢNG CÁO, TRANH CỔ ĐỘNG (POSTER) VÀ NHÃN MÁC IN KHẮC GỖ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1946-1954 8
3 Lê Trọng Nga ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
MÔN HÌNH HỌA TẠI KHOA TẠO DÁNG CÔNG NGHIỆP
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
10
4 Trần Quốc Bình NHỮNG TÁC ĐỘNG TỪ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ VÀO HỘI HỌA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945- 1954 13
5 Bùi Văn Long ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGÀNH THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP 7
6 Vương Quốc Chính GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA NÉT ĐEN TRONG TRANH
KHẮC GỖ DÂN GIAN ĐÔNG HỒ
8
7 Bùi Thị Thanh Hoa ĐÀO TẠO NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT TRONG
THỜI KỲ CÔNG NGHỆ SỐ
11
8 Kim Duy Văn ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG GIẢNG DẠY MÔN HÌNH HỌA
4
9 Đỗ Trung Kiên ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT TRONG
THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0
7
10 Điền Thị Hoa Hồng NÉT ĐẸP CỦA NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ TRÊN TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC LỰ 10

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN