Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 57 tháng 7.2019

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 57 tháng 7.2019
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Phạm Lan Oanh Mỹ thuật ứng dụng và công tác đào tạo tiếp cận từ học liệu mở 1
2 Nguyễn Thị Việt Hà Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo ngành mỹ thuật công nghiệp gắn với thực tiễn xã hội ở các trường đại học hiện nay 5
3 Đỗ Lệnh Hùng Tú Đổi mới toàn diện trong đào tạo là đòi hỏi tất yếu nhằm đáp ứng hữu dụng nhu cầu xã hội 14
4 Trần Thanh Nam Đào tạo ngành tạo dáng công nghiệp với mô hình học tập tại xưởng 24
5 Nguyễn Thị Bích Liễu  Tranh gương cung đình huế trong dòng chảy lịch sử và văn hóa việt 33
6 Trần Quốc Bình  Đào tạo ngành design với thực tiễn xã hội từ nhà trường đến doanh nghiệp 41
7 Đỗ Xuân Phú  Đào tạo ngành mỹ thuật ứng dụng tại trường đại học nghệ thuật, đại học huế đáp ứng nguồn nhân lực đối với các nhà doanh nghiệp tuyển dụng 52
8 Bùi Văn Long  Phương pháp giảng dạy, học tập ngành mỹ thuật ứng dụng đáp ứng nhu cầu xã hội và mối liên hệ với thị trường 59
9 Bùi Thị Thanh Hoa  Phát triển nguồn nhân lực ngành thiết kế nội thất đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 67
10 Đỗ Trung Kiên  Mỹ thuật ứng dụng trong thời đại kinh tế thị trường 74
11 Trần Thị Thy Trà Ảnh hưởng của hội hoạ trừu tượng trong thiết kế đồ hoạ 78
TOÀN VĂN TẠP CHÍ SỐ 57

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN