Thông báo mời tham dự hội thảo góp ý Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông báo mời tham dự hội thảo góp ý Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức


Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT