Tên / Số / ký hiệu : Mẫu 3 TB Số 26/TB-ĐHM 2016
Về việc / trích yếu

Mẫu 3. Kế hoạch biên soạn và nghiệm thu Học liệu Điện tử, Giáo trình và Sách năm 2016

Ngày ban hành 01/03/2016
Loại văn bản Phiếu nhận xét
Đơn vị / phòng ban Phòng NCKH & HTQT
Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Phòng NCKH & HTQT
Tải về máy Đã xem : 295 | Đã tải: 9