Tên / Số / ký hiệu : NCKH SV
Về việc / trích yếu

Các biểu mẫu về NCKH SV

Ngày ban hành 05/04/2016
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Phòng NCKH & HTQT
Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Viện ĐH Mở Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 314 | Đã tải: 24
Nội dung chi tiết
Văn bản gồm có: 
Mẫu 1 Trang bìa chính của báo cáo tổng kết đề tài
Mẫu 2 Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 3 Biên bản đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
Mẫu 4 Quyết định