Tên / Số / ký hiệu : Thông báo số: 41/TB-NCKH
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc tổ chức họp thẩm định thuyết minh và đề xuất kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2016 kèm biểu mẫu

Ngày ban hành 29/12/2016
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Phòng NCKH & HTQT
Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Viện ĐH Mở Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 238 | Đã tải: 25
Nội dung chi tiết
Văn bản gồm có:

Phụ lục 1. Biên bản họp hội đồng thuyết minh 
Phụ lục 2. Biên bản kiểm phiếu xét thuyết minh
Phụ lục 3. Phiếu đánh giá
Phụ lục 4. Phiếu nhận xét
Phụ lục 5. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nội dung cấp khoa 
Phụ lục 6. Tổng hợp danh mục đề tài