Thông báo Số: 32/TB-NCKH Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Đăng lúc: 19-12-2016 06:03:26 PM | Đã xem: 1348 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 12-08-2016 10:03:37 AM | Đã xem: 856 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện