Đăng lúc: 06-05-2016 04:35:22 AM | Đã xem: 717 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học
Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 17 tháng 03.2016

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 17 tháng 03.2016

Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 17 tháng 03.2016 (Song ngữ)

Đăng lúc: 07-04-2016 10:13:52 PM | Đã xem: 2088 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , Tạp chí Khoa học , Các số đã xuất bản

Danh mục đăng ký đề xuất đề tài KH&CN năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội

Căn cứ công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22/02/2016 về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017, Viện Đại học Mở Hà Nội đã thông báo đến các đơn vị và toàn thể cán bộ giảng viên đang công tác tại nhà trường, Viện đã nhận được 8 đề xuất danh mục đề tài KH&CN cấp bộ của các cá nhân kèm theo danh mục sau:

Đăng lúc: 14-03-2016 03:38:56 AM | Đã xem: 1207 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ
Công văn số 865/BGDĐT-KHCNMT về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản.

Công văn số 865/BGDĐT-KHCNMT về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản.

Công văn số 865/BGDĐT-KHCNMT về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2017 thuộc chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản.

Đăng lúc: 14-03-2016 03:26:38 AM | Đã xem: 1286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ
  Trang trước  1 2 3  Trang sau