Hội thảo tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn để trao đổi về vai trò của giáo dục mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Mở rộng quan hệ với các đối tác nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao uy tín về học thuật của Nhà trường.

ĐOÀN TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP ARAVA(AICAT), ISAREL THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Đại học Mở Hà Nội và Trung tâm Đào tạo nông nghiệp Arava, Israel (AICAT), ngày 16 tháng 12 năm 2016, Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội cùng Lãnh đạo Phòng NCKH&HTQT và Ban chủ nhiệm Khoa CNSH đã có buổi làm việc với đoàn công tác đến từ Israel do bà Hanni Arnon – Giám đốc Trung tâm AICAT làm trưởng đoàn.

Hội thảo tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn để trao đổi về vai trò của giáo dục mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Mở rộng quan hệ với các đối tác nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao uy tín về học thuật của Nhà trường.