Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội số 72 tháng 10.2020

Đăng lúc: Thứ hai - 01/02/2021 03:37 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Tap-chi-Khoa-hoc-Vien-Dai-hoc-Mo-Ha-Noi-so-72-thang-10-2020
TT TÁC GIẢ BÀI VIẾT
1 Nguyễn Thị Thu Mai Nguyễn Anh Quân Phát triển du lịch bền vững tại điểm đến du lịch di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An
2 Nguyen Thi Thu Mai
Nguyen Anh Quan
Sustainable tourism development in the world heritage tourism destination - The scenic landscape complex of Trang An
3 Trần Thu Phương Nghiên cứu quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch cộng đồng của một số tỉnh khu vực Tây Bắc
4 Tran Thu Phuong Research on state management for community-based tourism development in some Northwestern provinces of Vietnam
5 Vũ Hương Giang Quản lý điểm đến du lịch bền vững - một số vấn đề lý thuyết và gợi ý quản lý
6 Vu Huong Giang Sustainable tourism destination management - some theoretical issues and management suggestions
7 Phạm Diệu Ly
Nguyễn Thị Thảo
Tổng quan về chiến lược thúc đẩy sự tham gia trong các khóa học tiếng Anh trực tuyến
8 Pham Dieu Ly
Nguyen Thi Thao
An overview of strategies for promoting student engagement in online English courses
9 Nguyễn Thị Thu Mai
Nguyễn Thị Thuyết
Hoàng Duy Anh
Phát triển nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh cách mạng Công
nghiệp 4.0
10 Nguyen Thi Thu Mai
Nguyen Thi Thuyet
Hoang Duy Anh
Tourism human resource development in context of the fourth industrial revolution

TẢI TOÀN VĂN SỐ 72.2020
Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết