Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của giáo dục Mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam”

Hội thảo tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn để trao đổi về vai trò của giáo dục mở trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam; Mở rộng quan hệ với các đối tác nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao uy tín về học thuật của Nhà trường.

Đăng lúc: 27-10-2023 12:05:26 AM | Đã xem: 326 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , Trong nước

Hội nghị khoa học thường kỳ của các trường đại học mở Đông Nam Á (OU5)

Hội thảo tổ chức nhằm tăng cường hợp tác trong các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là giáo dục mở và từ xa của các trường đại học mở khu vực Đông Nam Á.

Đăng lúc: 26-10-2023 11:59:46 PM | Đã xem: 317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , Trong nước

Hội thảo Khoa học Quốc gia "Phát triển kinh tế số bền vững"

Hội thảo tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn để trao đổi về kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế số bền vững; Mở rộng quan hệ với các đối tác nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao uy tín về học thuật của Nhà trường.

Đăng lúc: 26-10-2023 11:48:53 PM | Đã xem: 342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , Trong nước

Hội nghị Tổng kết hoạt động của Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2013-2016 và giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí phù hợp với chiến lược phát triển của Viện đến năm 2020

Sáng 24/02/2017, Viện Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2013-2016 và giải pháp nâng cao chất lượng Tạp chí phù hợp với chiến lược phát triển của Viện đến năm 2020.

Đăng lúc: 02-03-2017 03:37:54 AM | Đã xem: 4763 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , Hội nghị, hội thảo , Trong nước

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO “DOANH NGHIỆP & HỘI NHẬP”

Kính gửi: Quí nhà khoa học, quí chuyên gia và quí nhà quản lý Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, Doanh nhân và doanh nghiệp Việt phải gánh trọng trách đi tiên phong hiện thực hóa quá trình hội nhập, đối mặt rủi ro và gặt hái lợi ích từ hội nhập. Vậy các doanh nghiệp Việt làm thế nào để có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và nắm bắt được tốt nhất những cơ hội và lợi thế mà các Hiệp định FTA mang lại cho hoạt động kinh tế? Quan trọng hơn là cộng đồng doanh nghiệp – doanh nhân cần làm gì để hướng tới những chuẩn mực quốc tế, vượt qua thách thức, sẵn sàng, chủ động, tự tin hòa mình vào xu thế phát triển chung của toàn cầu và đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia. Đứng trước các vấn đề này, Khoa Kinh tế - Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp & Hội nhập” với các thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

Đăng lúc: 26-02-2017 08:39:51 PM | Đã xem: 4231 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hội nghị, hội thảo , Hội nghị, hội thảo , Trong nước