Đăng lúc: 01-08-2023 09:27:15 PM | Đã xem: 585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 01-02-2021 04:06:02 AM | Đã xem: 1288 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , Tạp chí Khoa học

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội số 73 tháng 11.2020

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 73 tháng 11.2020

Đăng lúc: 01-02-2021 03:55:24 AM | Đã xem: 1606 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , Tạp chí Khoa học , Các số đã xuất bản
Đăng lúc: 17-03-2020 04:18:09 AM | Đã xem: 1838 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , Tạp chí Khoa học , Các số đã xuất bản

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Đăng lúc: 03-12-2019 03:06:29 AM | Đã xem: 2033 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

KẾ HOACH VÀ THỂ LỆ GIẢI THUỞNG EURE'KA LẦN 21 NĂM 2019

KẾ HOACH VÀ THỂ LỆ GIẢI THUỞNG EURE'KA LẦN 21 NĂM 2019

Đăng lúc: 27-08-2019 10:59:20 PM | Đã xem: 2024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Sinh viên , Giải thưởng

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibrio paraheamolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi. Mã số: B2016-MHN-02 Chủ nhiệm đề tài: ThS: Nguyễn Thị Thu Hiền

Đăng lúc: 07-03-2019 02:23:13 AM | Đã xem: 2036 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản.

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản.

Đăng lúc: 30-10-2018 04:11:43 AM | Đã xem: 2300 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ
Đăng lúc: 15-08-2018 09:24:05 PM | Đã xem: 5657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Sinh viên

Các quy định quản lý hoạt động KH&CN, liên kết đào với nước ngoài và hoạt động hợp tác

Quyêt định số 493/QĐ-ĐHM, Quyết định số 1757/QĐ-ĐMH, Quyết định số 1758/QĐ-ĐHM

Đăng lúc: 06-06-2018 11:23:09 PM | Đã xem: 3286 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Hợp tác Quốc tế , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Văn bản

Thông báo về việc cập nhật báo cáo tiềm lực KH&CN và rà soát, đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm, phòng thực hành của đơn vị

Thông báo về việc cập nhật báo cáo tiềm lực KH&CN và rà soát, đánh giá thực trạng phòng thí nghiệm, phòng thực hành của đơn vị

Đăng lúc: 09-04-2018 11:44:22 PM | Đã xem: 1324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học

Các tin khác