Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
NGHỊ ĐỊNH 109/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 30/12/2022

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CƠ SỞ GIÁO...

Tải về
DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2021 31/12/2021

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2021

Tải về
QĐ phê duyệt chủ nhiệm đề tài và kinh phí thực hiện đề tài năm 2022 (Trong kế hoạch và bổ sung) 28/03/2022

Số 5885/QĐ-ĐHM ngày 23/12/2021 và Số 855/QĐ-ĐHM ngày...

Tải về
QĐ phê duyệt chủ nhiệm đề tài và kinh phí thực hiện đề tài năm 2021 (Trong kế hoạch và bổ sung) 02/04/2021

Số 163/QĐ-ĐHM ngày 05/1/2021 và Số 1653/QĐ-ĐHM ngày...

Tải về
Các Quy định về quản lý hoạt động KHCN, SHTT và HT&LKĐT của Trường Đại học Mở Hà Nội 24/12/2021

Các Quy định về quản lý hoạt động KHCN, SHTT và HT&LKĐT của...

Tải về
Quyết định phê duyệt chủ nhiệm đề tài năm 2021 02/04/2021

Quyết định phê duyệt chủ nhiệm đề tài năm 2021

Tải về
VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ KHOA HỌC 18/11/2021

VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ KHOA HỌC

Tải về
CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 18/11/2021

CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Tải về
Quy định tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm Nghiên cứu tại Viện Đại học Mở Hà Nội 18/11/2021

Quy định tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm Nghiên cứu...

Tải về
Thể lệ viết bài và Quy định về cấu trúc đăng Tạp chí khoa học, Trường Đại học Mở Hà Nội 02/07/2021

Thể lệ viết bài và Quy định về cấu trúc đăng Tạp chí khoa...

Tải về
Quy đinh viết bài đăng kỷ yêu dành cho sinh viên đạt giải cấp Trường 10/04/2020

Quy đinh viết bài đăng kỷ yêu dành cho sinh viên đạt giải...

Tải về
Thông báo số 04/TB-ĐHM về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS,PGS năm 2020 10/03/2020

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh...

Tải về
Quyết định 37/2018/QD-TTg và Thông báo số 04/TB-ĐHM 31/08/2018

Quyết định 37/2018/QD-TTg về việc Ban hành quy định tiêu...

Tải về
Các quy định quản lý hoạt động KH&CN, liên kết đào với nước ngoài và hoạt động hợp tác 08/09/2018

1. Số 3469/QĐ-ĐHM về việc quy định tổ chức và quản lý hoạt...

Tải về
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 08/10/2019

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA

Tải về
CÁC MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 14/10/2019

CÁC MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG...

Tải về
Các biểu mẫu dự trù, thanh toán, hợp đồng, thanh lý đề tài NCKH năm 2019 11/03/2019

Các biểu mẫu dự trù, thanh toán, hợp đồng, thanh lý đề tài...

Tải về
DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017 11/03/2019

DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG...

Tải về
Mẫu thuyết minh và Dự trù kinh phí đề tài NCKH năm 2019 11/03/2019

Mẫu thuyết minh và Dự trù kinh phí đề tài NCKH năm 2019

Tải về
13 biểu mẫu xây dựng kế hoạch KHCN năm 2019 26/03/2018

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch KHCN năm 2019

Tải về