Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Các biểu mẫu dự trù, thanh toán, hợp đồng, thanh lý đề tài NCKH năm 2019 11/03/2019

Các biểu mẫu dự trù, thanh toán, hợp đồng, thanh lý đề tài...

Tải về
DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017 11/03/2019

DANH MỤC CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG...

Tải về
Mẫu thuyết minh và Dự trù kinh phí đề tài NCKH năm 2019 11/03/2019

Mẫu thuyết minh và Dự trù kinh phí đề tài NCKH năm 2019

Tải về
13 biểu mẫu xây dựng kế hoạch KHCN năm 2019 26/03/2018

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch KHCN năm 2019

Tải về
Mẫu dành SV tham gia NCKH 31/03/2018

04 mẫu

Tải về
Mẫu dành cho các khoa hop đánh giá ĐT NCKH sinh viên 31/03/2018

Các khoa hoàn thành 05 biểu mẫu sau khi họp đánh giá ĐT NCKH...

Tải về
Công văn Số 50/CV-NCKH 09/04/2017

V/v triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

Tải về
Thông báo số: 41/TB-NCKH 29/12/2016

Thông báo về việc tổ chức họp thẩm định thuyết minh và đề...

Tải về
Mẫu thuyết minh đề tài KH&CN Cấp Viện 15/12/2016

Mẫu thuyết minh đề tài KH&CN Cấp Viện

Tải về
Mẫu dự trù kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Viện 15/12/2016

Mẫu dự trù kinh phí thực hiện đề tài KH&CN cấp Viện

Tải về
Thông tin về học bổng của Finland University 05/10/2016

Thông tin về học bổng của Finland University

Tải về
Phụ lục một số biểu mẫu quản lí đề tài 2016 - 2017 11/08/2016

Một số mẫu NCKH Giảng viên 2016 - 2017

Tải về
Eureka 2016 17/07/2016

Tiêu chí lựa chọn đề tài và những thông tin chi tiết khác...

Tải về
HB-KOICA 05/07/2016

Mẫu hồ sơ đăng ký học bổng Thạc sỹ Hóa học và Công nghệ Môi...

Tải về
NCKH SV 05/04/2016

Các biểu mẫu về NCKH SV

Tải về
Mẫu NCKH 29/03/2016

Các phụ lục về NCKH theo Quyết định

Tải về
Phụ lục 1095 23/03/2016

Phụ lục công văn số 1095 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn xây dựng...

Tải về
Mẫu Thuyết minh 22/03/2016

Mẫu Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Viện năm 20...

Tải về
Mẫu 2 TB Số 26/TB-ĐHM 2016 01/03/2016

Mẫu 2. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo năm 2016

Tải về
Mẫu 1 TB Số 25/TB-ĐHM 2016 01/03/2016

Mẫu 1. Thống kê đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Tải về