Đăng lúc: 01-08-2023 09:27:15 PM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 06-12-2022 04:19:23 AM | Đã xem: 318 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 10-02-2022 10:32:38 PM | Đã xem: 453 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 10-02-2022 10:27:48 PM | Đã xem: 408 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 15-09-2020 09:51:05 PM | Đã xem: 814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 15-09-2020 09:49:39 PM | Đã xem: 750 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Đăng lúc: 03-12-2019 03:06:29 AM | Đã xem: 1824 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: "Tác động của cấu trúc ngành tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Thương mại dịch vụ" Mã số: V2018-14 Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Thanh Hương

Đăng lúc: 07-03-2019 02:31:04 AM | Đã xem: 1501 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibrio paraheamolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi. Mã số: B2016-MHN-02 Chủ nhiệm đề tài: ThS: Nguyễn Thị Thu Hiền

Đăng lúc: 07-03-2019 02:23:13 AM | Đã xem: 1877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Thông báo Số: 32/TB-NCKH Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Về việc: Hướng dẫn triển khai xây dựng thuyết minh chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện đề tài KH&CN năm 2017

Đăng lúc: 19-12-2016 06:03:26 AM | Đã xem: 3809 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 11-08-2016 11:03:37 PM | Đã xem: 2385 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện